Chuyên đề hàm số lũy thừa, mũ, logarit đầy đủ có đáp án

0
Tải
2831

Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ, logarit được biên soạn đầy đủ có đáp án kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm. Ngoài tổng quát lý thuyết quan trọng, các định nghĩa cần nhớ và lưu ý để làm bài tập thì tài liêu còn tổng hợp nhiều câu hỏi trắc nghiệm từ gần 200 đề thi thử trong nước, giúp học sinh chinh phục kỳ thi THPT Quốc Gia một cách hiệu quả nhất.

Chủ đề 1. Công thức mũ. Công thức lũy thừa

1. Tóm tắt lý thuyết
2. Các dạng toán
2.1. Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa
2.2. Chứng minh đẳng thức chứa lũy thừa
2.3. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa
3. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 2. Công thức lôgarit 

1. Tóm tắt lý thuyết
2. Các dạng toán
2.1. Tính toán – rút gọn biểu thức có chứa lôgarit
2.2. Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit
2.3. So sánh các lôgarit
2.4. Biểu diễn một lôgarit theo các lôgarit khác
3. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit 

1. Tóm tắt lý thuyết
2. Các dạng toán
2.1. Tìm tập xác định của hàm số
2.2. Đạo hàm – giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
2.3. Đồ thị của hàm số mũ – hàm số lũy thừa – hàm số lôgarit
3. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 4. Phương trình mũ

1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp lôgarit hóa
3. Phương pháp đặt ẩn phụ
4. Phương pháp đưa về phương trình tích
5. Phương pháp hàm số
6. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 5. Phương trình lôgarit 

1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp mũ hóa
3. Phương pháp đặt ẩn phụ
4. Phương pháp đưa về phương trình tích
5. Phương pháp hàm số
6. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 6. Bất phương trình mũ

1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp đặt ẩn phụ
3. Phương pháp lôgarit hóa
4. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 7. Bất phương trình lôgarit 

1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp đặt ẩn phụ
3. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 8. Các bài toán thực tế
1. Phương pháp
2. Bài tập tự luận
3. Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề hàm số lũy thừa, mũ, logarit đầy đủ có đáp án
2.33 (46.67%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT