Trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ, hàm số logarit

0
Tải
4248

Tổng hợp kiến thức lý thuyết và câu hỏi, bài tập trắc nghiệm cơ bản, nâng cao chuyên đề hàm số lũy thừa, mũ, hàm số logarit có đáp án, lời giải chi tiết. Đa số các bài toán thuộc mức độ vận dụng cao, thuộc các câu hỏi phân loại trong đề thi môn Toán.

Tài liệu được thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn.ầ, chia sẻ.

Bài 01. Lũy thừa – hàm số lũy thừa


Bài 02. Logarit


Bài 03. Hàm số mũ và hàm số logarit

  • Vấn đề 1. Tìm tập xác định của hàm số của hàm số mũ và hàm số logarit
  • Vấn đề 2. Tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit
  • Vấn đề 3. Tính đơn điệu của hàm số mũ và hàm số logarit
  • Vấn đề 4. Đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit
  • Vấn đề 5. Tính giá trị biểu thức chứa mũ và logarit

Bài 04. Phương trình mũ, phương trình logarit bất phương trình mũ, bất phương trình loagrit

  • Vấn đề 1. Phương trình, bất phương trình mũ
  • Vấn đề 2. Phương trình, bất phương trình logarit
  • Vấn đề 3. Phương trình, bất phương trình mũ – logarit chứa tham số

Bài 05. Hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit


Để giải hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit ta thường sửa dụng các phương pháp quen thuộc như: Phương pháp thế, biến đổi hệ về phương trình đại số, phương pháp hàm số … Cuối cùng là tạo ra một hệ đơn giản và kết luận nghiệm.

Trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ, hàm số logarit
4.25 (85%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT