Chuyên đề phương trình, HPT, BPT mũ và logarit

0
Tải
914

Chuyên đề phương trình, HPT, BPT mũ và logarit đầy đủ do Nguyễn Thành Long biên soạn với các bài toán chứa tham số mũ và logarit có đáp án hướng dẫn, lời giải chi tiết.

Qua tài liệu này, học sinh sẽ nắm được phương pháp giải các dạng bài tập thường gặp thông qua các ví dụ minh họa cụ thể cũng như các câu hỏi nâng cao mang tính chất phân loại

CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ MŨ

CHỦ ĐỀ I: PHƯƠNG TRÌNH MŨ
BÀI TOÁN 1: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

BÀI TOÁN 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÔGARIT HOÁ VÀ ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ

BÀI TOÁN 3, 4,5,6: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

BÀI TOÁN 7: SỬ DỤNG TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SÔ

BAI TOÁN 8: SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC

BÀI TOÁN 9: SỬ DỤNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

BÀI TOÁN 10: ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

BÀI TOÁN 11: PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA

..vvv.v

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH- HỆ LÔGARIT

Chuyên đề phương trình, HPT, BPT mũ và logarit
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT