Tài liệu ôn thi lũy thừa, Mũ, Logarit đầy đủ – Bùi Trần Duy Tuấn

0
Tải
1508

Tài liệu được biên soạn chi tiết các kiến thức chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit giải tích lớp 12 chương 2. Trình bày đầy đủ các dạng toán và phương pháp giải tự luận, trắc nghiệm, kết hợp sử dụng máy tính Casio cũng như bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Chủ đề 1. Lũy thừa 
A. Kiến thức cần nắm
I. Lũy thừa
II. Căn bậc n
B. Một số dạng toán liên quan về lũy thừa
I. Viết lũy thừa với dạng số mũ hữu tỉ
II. Tính giá trị của biểu thức
III. Rút gọn biểu thức
IV. So sánh các số
C. Thủ thuật casio
I. Phương pháp hệ số hóa biến
II. Một số bài toán minh họa
D. Bài tập trắc nghiệm 
Chủ đề 2. Logarit
A. Kiến thức cơ bản
B. Một số dạng toán về logarit 
I. Tính, rút gọn giá trị của một biểu thức chứa logarit
II. Biểu diễn một logarit theo các logarit cho trước
C. Thủ thuật casio
I. Phương pháp hệ số hóa biến
II. Một số bài toán minh họa
D. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 3. Hàm số lũy thừa – mũ – logarit
A. Kiến thức cần nắm
I. Hàm lũy thừa
II. Hàm số mũ
III. Hàm số logarit
B. Một số dạng toán thường gặp
I. Tìm tập xác định của hàm số
II. Tính đạo hàm của hàm số
III. Tính đơn điệu của hàm số
IV. Đồ thị của hàm số
V. Tính giá trị biểu thức
C. Bài tập trắc nghiệm

Chủ đề 4. Phương trình, hệ phương trình mũ – logarit
A. Các phương pháp giải phương trình mũ và logarit
I. Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình mũ và logarit
II. Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ và logarit
III. Phương pháp logarit hóa giải phương trình mũ và logarit
IV. Phương pháp hàm số để giải phương trình mũ và logarit
V. Phương trình chứa tham số
B. Hệ phương trình mũ và logarit
I. Phương pháp thế
II. Phương pháp biến đổi tương đương
III. Phương pháp đặt ẩn phụ
IV. Phương pháp hàm số
C. Thủ thuật casio giải phương trình mũ – logarit 
I. Phương pháp sử dụng shift solve
II. Phương pháp Calc
III. Phương pháp sử dụng mode 7
D. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 5. Bất phương trình mũ – logarit
A. Phương pháp giải bất phương trình mũ và loagrit
I. Phương pháp biến đổi tương đương cho bất phương trình mũ
II. Phương pháp biến đổi tương đương cho bất phương trình logarit
III. Phương pháp đặt ẩn phụ giải bất phương trình mũ và loagrit
IV. Phương pháp logarit hóa giải bất phương trình mũ và logarit
V. Phương pháp sử dụng tính chất của hàm số để giải bất phương trình mũ và logarit
VI. Bất phương trình chứa tham số
B. Thủ thuật casio giải bất phương trình mũ và loagrit
I. Phương pháp 1. Calc theo chiều thuận
II. Phương pháp 2 . Calc theo chiều nghịch
III. Phương pháp 3. Lập bảng giá trị mode 7
IV. Phương pháp 4. Lược đồ con rắn
C. Bài tập trắc nghiệm
Chủ đề 6. Các bài toán ứng dụng của hàm số mũ – logarit
A. Các dạng toán ứng dụng của hàm số lũy thừa – mũ – logarit
Một số khái niệm liên quan đến bài toán ngân hàng
I. Lãi đơn
1. Dạng 1. Cho biết vốn và lãi suất, tìm tổng số tiền có được sau n kỳ
2. Dạng 2. Cho biết vốn và lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm n
3. Dạng 3. Cho biết vốn, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm lãi suất
4. Dạng 4. Cho biết lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ, tìm vốn ban đầu
II. Lãi kép
1. Dạng 1. Cho biết vốn và lãi suất, tìm tổng số tiền có được sau n kỳ
2. Dạng 2. Cho biết vốn và lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm n
3. Dạng 3. Cho biết vốn, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm lãi suất
4. Dạng 4. Cho biết lãi suất, tổng số tiền có được sau n kỳ. Tìm vốn ban đầu
III. Bài toán vay trả góp – góp vốn
IV. Bài toán lãi kép liên tục – công thức tăng trưởng mũ – ứng dụng
Trong lĩnh vực đời sống xã hội
1. Bài toán lãi kép liên tục
2. Bài toán về dân số
V. Ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật
B. Bài tập trắc nghiệm

Tài liệu ôn thi lũy thừa, Mũ, Logarit đầy đủ – Bùi Trần Duy Tuấn
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT