Trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit đáp án giải chi tiết

0
Tải
235

Tài liệu trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit trình bày lý thuyết cần nắm, phương pháp làm bài và 96 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, lời giải chi tiết dễ hiểu.

  1. Lũy thừa
  2. Logarit
  3. Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarit
  4. Phương trình, bất phương trình mũ
  5. Phương trình, bất phương trình logarit

Đây chắc chắn sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho học sinh tham khảo. Giúp nẵm vững kiến thức và giải quyết tốt các câu hỏi về mũ, logarit dù là trắc nghiệm hay tự luận.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT