Trắc nghiệm mũ và logarit – Lý thuyết, bài tập có đáp án

0
Tải
138

Trắc nghiệm mũ và logarit – Lý thuyết, bài tập có đáp án do tác giả Nguyễn Đại Dương biên soạn và chia sẻ gồm nhiều bài toán chọn lọc chia thành các phần 5 phần. Mỗi phần đều có tổng hợp kiến thức, lý thuyết cần nhớ và bài tập luyện tập

  1. Lũy thừa: 65 câu
  2. Logarit: 55 câu
  3. Hàm số mũ và hàm số logarit: 73 câu
  4. Phương trình mũ và phương trình logarit: 132 câu
  5. Bất phương trình mũ và phương trình logarit: 78 câu

XEM TRỰC TUYẾN

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT