105 câu trắc nghiệm Số Phức hay có đáp án (File WORD)

0
Tải
2379

105 câu trắc nghiệm Số Phức hay có đáp án (File WORD) ôn thi thpt quốc gia môn Toán trắc nghiệm và phục vụ kiểm tra, thi học kỳ lớp 12. Số Phức là chương kiến thức dễ kiếm điểm trong đề thi

Câu16: Cho số phức z = a + bi . Số z + z’ luôn là:

A. Số thực     B. Số ảo          C. 0                 D. 2

Câu18: Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = -2 + 5i
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x
Câu19: Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3 + 2i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = 2 + 3i
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x
Câu 20: Điểm biểu diễn của các số phức z = 3 + bi với b ∈ R, nằm trên đường thẳng có phương trình là:
A. x = 3          B. y = 3         C. y = x         D. y = x + 3
Câu 21: Điểm biểu diễn của các số phức z = a + ai với a ∈  R, nằm trên đường thẳng có phương trình là:
A. y = x        B. y = 2x        C. y = 3x        D. y = 4x
Câu 22: Cho số phức z = a – ai với a ∈  R, điểm biểu diễn của số phức đối của z nằm trên đường thẳng có phương trình là:
A. y = 2x     B. y = -2x         C. y = x       D. y = -x
Câu 30: Thu gọn z = i(2 – i)(3 + i) ta được:
A. z = 2 + 5i         B. z = 1 + 7i          C. z = 6       D. z = 5i

105 câu trắc nghiệm Số Phức hay có đáp án (File WORD)
4.33 (86.67%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT