54 câu trắc nghiệm số Phức hay có đáp án ôn thi môn Toán trắc nghiệm

0
Tải
1129

54 câu trắc nghiệm số Phức hay có đáp án ôn thi môn Toán trắc nghiệm giới thiệu các bài toán liên quan đến số phức như số phức liên hợp, modun của số phức, biểu diễn hình học số phức, phần thực phần ảo của số phức

Câu 1: Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm biểu diễn hình học của số phức z= -5 + 4i trong mặt phẳng tọa độ (Oxy).

A.  A(-5;4)   B . A(5;-4)                C. A(4;-5)        D. A(4;5)

Câu 48: Trong mặt phẳng phức, tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn: .| z + 1 – i | ≤ 3
A. Hình tròn tâm I(1;-1) , bán kính R =3.
B. Đường tròn tâm I(-1;1) , bán kính R=9.
C. Hình tròn tâm I(-1;1), bán kính R=3.
D. Đường tròn tâm I(-1;1), bán kính R =3.


54 câu trắc nghiệm số Phức hay có đáp án ôn thi môn Toán trắc nghiệm
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT