60 bài tập trắc nghiệm Số Phức có đáp án ôn thi THPT QG

0
Tải
340

60 bài tập trắc nghiệm Số Phức có đáp án ôn thi THPT QG với đầy đủ các dạng toán liên quan đến số phúc hay gặp trong đề thi. Thích hợp cho học sinh ôn thi và giáo viên tham khảo ra đề

Bài tập 5: Trong C, phương trình iz + 2 – i = 0 có nghiệm là:
A. z = 1 – 2i       B. z = 2 + i      C. z = 1 + 2i       D. z = 4 – 3i

Bài tập 7: Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số
phức z’ = -2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x

Bài tập 22: Cho (x + 2i)² = yi (x, y ∈ R). Giá trị của x và y bằng:
A. x = 2 và y = 8 hoặc x = -2 và y = -8
B. x = 3 và y = 12 hoặc x = -3 và y = -12
C. x = 1 và y = 4 hoặc x = -1 và y = -4
D. x = 4 và y = 16 hoặc x = -4 và y = -16

Bài tập  24: Số phức z = 2 – 3i có điểm biểu diễn là:

A. (2; 3)        B. (-2; -3)         C. (2; -3)       D. (-2; 3)

Bài tập  25: Điểm biểu diễn của các số phức z = 3 + bi với b ∈ R, nằm trên đường thẳng có phương trình là:

A. x = 3          B. y = 3       C. y = x       D. y = x + 3

60 bài tập trắc nghiệm Số Phức có đáp án ôn thi THPT QG
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT