600 câu ôn luyện chuyên đề số phức – Nhóm Toán

0
Tải
70

+ Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?
A. Mô đun của số phức z là một số thực
B. Mô đun của số phức z là một số thực dương
C. Mô đun của số phức z là một số phức
D. Mô đun của số phức z là một số thực không âm

+ Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3 +2i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = 2 + 3i. Tìm mệnh đề đúng của các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung
C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x
+ Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa |z + 3 – 2i| = 4 là:
A. Đường tròn tâm I(-3;2), bán kính R = 4
B. Đường tròn tâm I(3;-2), bán kính R = 16
C. Đường tròn tâm I(3;-2), bán kính R = 4
D. Đường tròn tâm I(-3;2), bán kính R = 16

600-CAU-TRAC-NGHIEM-CHUYEN-DE-SO-PHUC-2017.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT