Tổng hợp bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao – Nguyễn Bảo Vương

0
Tải
189

Phần 1: 416 BTTN SỐ PHỨC CƠ BẢN
Dạng 1. Các phép tính về số phức và các bài toán định tính
Các phép tính về số phức: Sử dụng các công thức cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa số phức
Số phức và thuộc tính của nó: Tìm phần thực và phần ảo z = a + bi, suy ra phần thực a, phần ảo b. Biểu diễn hình học của số phức+ Dạng 2. Biểu diễn hình học của số phức và ứng dụng .
Dạng 2. Biểu diễn hình học của số phức và ứng dụng
Dạng 3. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Phần 2: 235 BTTN SỐ PHỨC NÂNG CAO – CỰC CAO

Trích dẫn tài liệu:
+ Trên tập số phức, cho phương trình sau: (z + i)^4 + 4z^2 = 0. Có bao nhiêu nhận xét đúng trong số các nhận xét sau?
1. Phương trình vô nghiệm trên trường số thực .
2. Phương trình vô nghiệm trên trường số phức .
3. Phương trình không có nghiệm thuộc tập số thựC.
4. Phương trình có bốn nghiệm thuộc tập số phứC.
5. Phương trình chỉ có hai nghiệm là số phứC.
6. Phương trình có hai nghiệm là số thực
+ Cho số phức z thỏa |z – 1 + i| = 2. Chọn phát biểu đúng:
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 2
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 4
+ Cho số phức z thỏa |z + 2| = |1 – z|. Chọn phát biểu đúng:
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Elip

tong-hop-so-phuc.pdf
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao – Nguyễn Bảo Vương
1 (20%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT