Bài toán MIN, MAX số phức có lời giải chi tiết – Lương Văn Huy

0
Tải
365

Một số tính chất cần nhớ
1. Môđun của số phức
2. Một số quỹ tích nên nhớ

Một số dạng đặc biệt cần lưu ý
+ Dạng 1: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường thẳng
+ Dạng 2: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là đường tròn
+ Dạng 3: Quỹ tích điểm biểu diễn số phức là Elip

Bài toán MIN, MAX số phức có lời giải chi tiết – Lương Văn Huy
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT