Giải bài toán số phức trong các đề thi thử – Trần Văn Tài

0
Tải
44

+ Dạng 1. Tìm phần thực và phần ảo
+ Dạng 2. Tìm modun của số phức
+ Dạng 3. Tìm số phức z thỏa điều kiện cho trước
+ Dạng 4. Tập hợp điểm
+ Dạng 5. Giải phương trình

So-Phuc-Tran-Van-Tai.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT