Các dạng bài tập số phức trọng tậm hay gặp – Lê Bá Bảo, Vũ Ngọc Huyền

0
Tải
93

A. Lý thuyết
I. Số phức
II. Các phép toán với số phức
III. Giới thiệu một số tính năng tính toán số phức bằng máy tính Casio

B. Một số dạng toán về số phức
I. Các bài toán liên quan tới khái niệm số phức
II. Dạng toán xác định tập hợp điểm biểu diễn số phức
III. Biểu diễn hình học của số phức quỹ tích phức
C. Bài tập rèn luyện kỹ năng

XEM TRỰC TUYẾN

Bản sao của [NGỌC HUYỀN LB] Các dạng bài tập số phức điển hình.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT