Cách giải, kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính Casio – Trần Thanh Tuyền

0
Tải
95

1. Tìm số phức – xác định phần thực, phần ảo của số phức
+ Dạng 1: Không chứa z và liên hợp của z
+ Dạng 2: Có chứa z và liên hợp của z

2. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
+ Dạng 1: Chỉ dùng cho các đáp án có dạng là các đồ thị đường thẳng
+ Dạng 2: Làm được cho tất cả các loại đồ thị đường
3. Giải phương trình trên C
+ Dạng 1: Căn bậc 2 của số phức
+ Dạng 2: Phương trình không chứa đơn vị ảo i
+ Dạng 3: Phương trình chứa đơn vị ảo i

Cách giải, kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính Casio – Trần Thanh Tuyền
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT