Tài liệu chuyên đề số phức chi tiết, dễ hiểu – Lê Văn Đoàn

0
Tải
119

Các dạng bài tập số phức được đề cập bao gồm:
DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC
+ Dạng 1. Tìm các số thực x và y thỏa các điều kiện sau (nhóm sử dụng 2 số phức bằng nhau)
+ Dạng 2. Nhóm bài toán tìm phần thực, phần ảo, số phức liên hợp và môđun của z, w (loại 1)
+ Dạng 3. Nhóm bài toán tìm phần thực, phần ảo, số phức liên hợp và môđun của z (loại 2)
+ Dạng 4. Nhóm bài toán tìm các số phức z thỏa mãn biểu thức số phức là số thực, số thuần ảo
+ Dạng 5. Nhóm bài toán lấy môđun hai vế của đẳng thức số phức (đề cần tính |z| hoặc P(|z|)
+ Dạng 6. Nhóm bài toán chuẩn hóa số phức
+ Dạng 7. Nhóm bài toán sử dụng bất đẳng thức trong số phức
DẠNG HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC
+ Dạng 1. Bài toán xác định điểm biểu diễn của số phức
+ Dạng 2. Tập hợp điểm là đường thẳng
+ Dạng 3. Tập hợp điểm là đường tròn, hình tròn, hình vành khăn
+ Dạng 4. Tập hợp điểm là một elip
+ Dạng 5. Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
a. Phương pháp 1. Lượng giác hóa
b. Phương pháp 2. Bình phương vô hướng
c. Phương pháp 3. Hình chiếu và tương giao
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI TRÊN TẬP SỐ PHỨC

XEM TRỰC TUYẾN

CHUYEN DE 4. SO PHUC.pdf
Tài liệu chuyên đề số phức chi tiết, dễ hiểu – Lê Văn Đoàn
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT