Chuyên đề ôn thi số phức môn Toán 12 – Lư Sĩ Pháp

0
Tải
73

Nội dung chuyên đề: 
1. Lí thuyết cần nắm ở mỗi bài học
2. Bài tập có hướng dẫn giải và bài tập tự luyện
3. Trắc nghiệm

Các dạng toán trong chuyên đề số phức:
+ Dạng 1. Tìm số phức, số phức liên hợp, phần thực, phần ảo, môđun của một số phức
+ Dạng 2. Nhìn vào hệ tọa độ Oxy xác định tọa độ của điểm biểu diễn số phức
+ Dạng 3. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức trong mặt phẳng tọa độ Oxy
+ Dạng 4. Giải phương trình bậc hai trên tập số phức và vận dụng định lí Vi_ét

So phuc (1).pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT