Phương pháp chuẩn hóa trong số phức- Phạm Minh Tuấn

0
Tải
245

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hai số phức z, w khác 0 và thỏa mãn |z – w| = 2.|z| = |w|. Gọi a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức u = z/w. Tính a^2 + b^2?
+ Cho số phức z = a + bi ≠ 0 sao cho z không phải là số thực và w = z/(1 + z^3) là số thực. Tính |z|^2/(1 + |z|^2)
+ Cho hai số phức z, w khác 0 và thỏa mãn |z – w| = 5.|z| = |w|. Gọi a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức u = z.w. Tính a^2 + b^2?

XEM TRỰC TUYẾN

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA TRONG SỐ PHỨC (1).pdf
Phương pháp chuẩn hóa trong số phức- Phạm Minh Tuấn
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT