Số Phức chọn lọc trong các đề thi giải chi tiết – Nguyễn Thế Duy

0
Tải
329

Trong đề thi của các trường THPT có rất nhiều câu hỏi thuộc dạng bài tập Số Phức rất hay. Trong số đó đã được chọn lọc ra các câu hỏi thường găp để giải chi tiết dễ hiểu.

Cho số phức z thỏa mãn |z| = √2/2 và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w= 1/iz là một trong bốn điểm M, N, P, Q. Khi đó điểm biểu diễn của số phức w là
A. Điểm Q   B. Điểm M
C. Điểm N   D. Điểm P
+ Trong các số phức z thỏa mãn |z – (2 + 4i)| = 2, gọi z1 và z2 là số phức có môđun lớn nhất và nhỏ nhất. Tổng phần ảo của hai số phức z1 và z2 bằng?
A. 8i   B. 4
C. -8  D. 8

Bản sao của LG_CHI_TIẾT_50_CÂU_SỐ_PHỨC_CHỌN_LỌC.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT