Bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án – Nguyễn Hữu Nhanh Tiến

0
Tải
463

1. KHÁI NIỆM SỐ PHỨC
1.1. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức
1.2. Biểu diễn hình học của số phức cơ bản
2. PHÉP CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC
2.1. Thực hiện phép tính
2.2. Xác định các yếu tố cơ bản qua các phép tính
2.3. Bài toán quy về phương trình, hệ phương trình nghiệm thực
2.4. Bài toán tập hợp điểm

3. PHÉP CHIA SỐ PHỨC
3.1. Xác định các yếu tố cơ bản qua các phép tính
3.2. Bài toán quy về phương trình, hệ phương trình nghiệm thực
3.3. Bài toán tập hợp điểm
4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HỆ SỐ THỰC
4.1. Giải phương trình
4.2. Tính toán biểu thức nghiệm
5. CỰC TRỊ CỦA SỐ PHỨC

Phân-dạng-bài-tập-số-phức-2018_-Nhanh-Tiến.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT