Sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức – Trần Bá Hưng

0
Tải
76

+ Tính nhanh các phép toán cơ bản số phức
+ Biểu diễn hình học của số phức
+ Quỹ tích điểm biểu diễn của số phức
+ Cực trị của số phức
+ Phương trình số phức

XEM TRỰC TUYẾN

So-Phuc-Casio.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT