Tài liệu chuyên đề Số phức – Trần Đình Cư

0
Tải
71

+ Chủ đề 1. Các phép toán cơ bản
+ Chủ đề 2. Biểu diễn hình học các số phức
+ Chủ đề 3. Tìm tập hợp điểm
+ Chủ đề 4. Chứng minh đẳng thức

+ Chủ đề 5. Số phức thỏa điều kiện
+ Chủ đề 6. Phương trình số phức
+ Chủ đề 7. Hệ phương trình số phức
+ Chủ đề 8. Dạng lượng giác số phức
+ Chủ đề 9. Ứng dụng số phức
+ Chủ đề 10. Tuyển chọn 100 bài tập số phức vận dụng và vận dụng bậc cao.

So-phuc-Tran-Dinh-Cu.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT