Tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

0
Tải
81

Các bài toán trên đều ở mức vận dụng cao, rất cao. Thông qua kỹ thuật nhỏ trên, tác giả hy vọng các em sẽ vận dụng linh hoạt các công thức biến đổi của số phức để tìm ra lời giải một cách ngắn gọn nhất.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho ba số phức a,b, c thỏa mãn a + b + c = 0 và |a| = |b| = |c| = 1. Đặt w = a^2 + b^2 + c^2. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
A. w là số thực không âm
B. w = 0
C. w là số thuần ảo
D. w là số thực dương
+ Cho số phức z tùy ý, xét hai số phức α = z^2 + z‾, β = z.z‾ + i(z − z‾). Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. α là số thực, β là số thuần ảo
B. α là số thuần ảo, β là số thực
C. Cả hai số đều là số thực
D. Cả hai số đều là số thuần ảo
+ Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn |z1| = |z2| = 1 và z1.z2 ≠ 1. Tìm phần ảo của số phức w = (z1 + z2)/(1+ z1z2)?
A. Phần ảo bằng 1
B. Phần ảo bằng -1
C. Phần ảo bằng 0
D. Phần ảo lớn hơn

XEM TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật số phức liên hợp (1).pdf
Tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn
4 (80%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT