Tổng hợp 235 bài tập trắc nghiệm số phức lời giải chi tiết

0
Tải
209

+ Dạng 1. Số phức và các phép toán
+ Dạng 2. Phương trình trên tập số phức
+ Dạng 3. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
+ Dạng 4. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
+ Dạng 5. Biểu diễn hình học của số phức
+ Dạng 6. Số phức và GTLN – GTNN

XEM TRỰC TUYẾN

SO-PHUC-TONG-HOP.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT