Tài liệu tự học chuyên đề số phức – Trần Quốc Nghĩa

0
Tải
313

Vấn đề 1. DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 
Dạng 1: Số phức và thuộc tính của nó
Dạng 2: Các phép toán về số phức
Dạng 3: Chứng minh tính chất của số phức
Dạng 4: Tập hợp điểm
Vấn đề 2. CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH
Dạng 1: Căn bậc hai của số phức
Dạng 2: Phương trình
Vấn đề 3. DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC
Dạng 1: Viết dạng lượng giác của số phức
Dạng 2: Công thức Moivre

Vấn đề 4. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC
1 – Dạng đại số của số phức
2 – Phương trình trên tập số phức
3 – Tập hợp điểm
4 – Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của môđun số phức
Vấn đề 5. SỐ PHỨC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – CĐ – THPTQG
Phần 1: Các đề tự luận trước 2017
Phần 2. Các đề minh họa, đề chính thức kỳ thi THPTQG 2017 – 2018
Vấn đề 6. CÁC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 4

Bản sao của TOAN 12-1718-CD4-SO PHUC-FULL.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT