1300 câu nguyên hàm, tích phân ứng dụng có đáp án

0
Tải
126
  • 414 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án
  • 451 bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án
  • 422 bài tập trắc nghiệm ứng dụng của nguyên hàm – tích phân có đáp án

Các bài tập trong tài liệu được tuyển chọn với nhiều dạng bài khác nhau, với đầy đủ các mức độ dễ – khó thích hợp cho nhiều đối tượng học sinh, giúp các em nắm được các dạng toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có thể xuất hiện trong đề thi.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT