32 bài tập trắc nghiệm Tích Phân hay có đáp án ( File WORD )

0
Tải
1348

32 bài tập trắc nghiệm Tích Phân hay có đáp án File WORD gồm các kiến thức về tính giá trị tích phân lượng giác, đa thức, logarit. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng, tính thể tích khối tròn xoay.

File WORD giúp thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa, biên soạn lại nếu cần. Vui lòng tải file theo LINK ở cuối bài viết

Tìm diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số có phương trình y = ( x -1 )lnx , y = x-1

32 bài tập trắc nghiệm Tích Phân hay có đáp án ( File WORD )
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT