35 câu trắc nghiệm Tích Phân 4 mức độ file WORD có đáp án

0
Tải
5097

Tài liệu file WORD chuyên đề tích phân với 35 câu hỏi trắc nghiệm chia làm 4 mức độ  nhận biết ( 10 câu ) thông hiểu ( 10 câu ), vận dụng thấp ( 10 câu ), vận dụng cao (5 câu ).

Công thức toán học được gõ bằng MathType, dễ dàng chỉnh sửa. Phù hợp dành cho giáo viên tham khảo để biên soạn đề thi, tài liệu dạy học.

Câu 2. Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc  v(t)=160-10t (m/s). Tính quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm t=0(s) đến tời điểm mà vật dừng lại.

A.1280 (m)             B. 2048 (m)         C. 2400 (m)       D. 2480 (m)

Câu 5. Một ô tô đang chạy động với vận tốc 20 (m/s) thì người lái đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc  v(t)=-40t+20 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A.5(m)            B.10(m)         C.20(m)       D.40(m)

Xem thử phiên bản PDF

Vui lòng tải File WORD ở link bên dưới nếu bạn có nhu cầu.

35 câu trắc nghiệm Tích Phân 4 mức độ file WORD có đáp án
3.5 (70%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT