Bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Giáp Minh Đức

0
Tải
107

Tài liệu gồm 118 trang tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án. Các bài tập được phân dạng thành các mục:

Phần 1: Các phương pháp tìm nguyên hàm
I. Phương pháp dùng bảng nguyên hàm
II. Phương pháp vi phân
III. Phương pháp đổi biến số
IV. Phương pháp nguyên hàm từng phần
V. Nguyên hàm hữu tỉ
VI. Nguyên hàm của của hàm số tại một điểm
VII. Nguyên hàm của hàm số lượng giác

Phần 2: Các phương pháp tính tích phân
I. Phương pháp bảng nguyên hàm
II. Phương pháp vi phân
III. Phương pháp đổi biến số

IV. Phương pháp tích phân từng phần
V. Tính chất của tích phân
VI. Tích phân hữu tỉ
VII. Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phần 3: Các ứng dụng của tích phân
I. Ứng dụng tích phân trong tính diện tích hình phẳng
II. Ứng dụng tích phân trong tính thể tích khối tròn xoay
III. Các bài toán ứng dụng thực tế

Các bài tập đều có đáp án

XEM TRỰC TUYẾN

NGUYEN HAM  TICH PHAN  UNG DUNG DEP  CHUAN  CHAT.pdf
Bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Giáp Minh Đức
1 (20%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT