Bài tập nguyên hàm, ứng dụng tích phân có đáp án

0
Tải
157

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 chương 3: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án, các bài toán được chọn lọc
§1. Nguyên hàm
§2. Tích phân
§3. Ứng dụng của tích phân trong tính diện tích hình phẳng
§4. Ứng dụng của tích phân trong tính thể tích khối tròn xoay
§5. Ứng dụng của tích phân vào các bài toán khác (ví dụ đồ thị của đạo hàm …)
§6. Các bài toán thực tế

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT