Bài tập tích phân chống Casio – Nguyễn Tiến Chinh

0
Tải
260

Tài liệu có 140 bài toán tích phân chống Casio thuộc mức độ vận dụng, vận dụng cao trong chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

Các bài toán “nhằm” hạn chế khả năng can thiệp của máy tính Casio trong việc giải nhanh, qua đó giúp học sinh phát huy tư duy giải toán. Tài liệu do thầy Nguyễn Tiến Chinh biên soạn.

140 bài tích phân hay - Nguyễn Tiến Chinh.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT