Bài tập Tích phân chứa căn giải chi tiết – Trần Sĩ Tùng

0
Tải
2222

Tích phân chứa căn thức ( Còn gọi là tích phân hàm vô tỷ) có các dạng toán bao gồm:

+ Dạng 1: Đổi biến số dạng 1
+ Dạng 2: Đổi biến số dạng 2
+ Dạng 3: Tích phân từng phần

Bài tập Tích phân chứa căn giải chi tiết – Trần Sĩ Tùng
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT