Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án giải chi tiết

0
Tải
1559

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết, các bài tập với đầy đủ các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao.
Phần A. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có lời giải chi tiết
+ Dạng 1. Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản
+ Dạng 2. Phương pháp đổi biến số loại 1 tìm nguyên hàm (Đặt t = P(x))
+ Dạng 3. Phương pháp đổi biến số loại 2 tìm nguyên hàm (Đặt x = Q(t))
+ Dạng 4. Phương pháp từng phân để tìm nguyên hàm
+ Dạng 5. Tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
+ Dạng 6. Tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác
+ Dạng 7. Phương pháp vi phân nguyên hàm
Phần B. Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT