Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án – Nguyễn Đại Dương

0
Tải
122

NGUYÊN HÀM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM

Các dạng toán trắc nghiệm nguyên hàm:
+ Dạng toán 1: Tìm nguyên hàm bằng công thức cơ bản
+ Dạng toán 2: Tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
+ Dạng toán 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
+ Dạng toán 4: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT