Tuyển tập bài tập nguyên hàm, tích phân ứng dụng – Đặng Việt Đông

0
Tải
320

Nguyên hàm
A – Lý thuyết tóm tắt
1. Khái niệm nguyên hàm
2. Tính chất
3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
B – Bài tập (157 câu)
Phương pháp đổi biến và vi phân
A – Lý thuyết tóm tắt và phương pháp
B – Bài tập (76 câu)
Phương pháp từng phần
A – Lý thuyết tóm tắt phương pháp lấy nguyên hàm từng phần
B – Bài tập (23 câu)

Tích phân
A – Lý thuyết tóm tắt
1. Khái niệm tích phân
2. Tính chất của tích phân
3. Phương pháp tính tích phân
+ Phương pháp đổi biến số
+ Phương pháp tích phân từng phần
B – Bài tập (80 câu)
C – Tích phân tổng hợp (124 câu)
Ứng dụng tính diện tích
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập (127 câu)
Ứng dụng tính thể tích
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập (52 câu)

nguyen ham tich phan ung dung toan 12.pdf
Tuyển tập bài tập nguyên hàm, tích phân ứng dụng – Đặng Việt Đông
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT