Các dạng toán, bài tập Nguyên hàm, Tích phân – Nguyễn Thanh Sơn

0
Tải
64

Tài liệu tóm tắt phương pháp giải các dạng toán và bài tập chủ đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng. Nội dung tài liệu gồm 4 phần:
A. Tính tích phân bằng định nghĩa
B. Phương pháp đổi biến
C. Phương pháp tích phân từng phần
D. Ứng dụng của tich phân

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT