Các phương pháp tìm nguyên hàm – Lê Bá Bảo

0
Tải
57

Tài liệu giới thiệu kiến thức lý thuyết, hướng dẫn các phương pháp tìm nguyên hàm với các ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện.
I – Tổng quan lý thuyết
1. Nguyên hàm
2. Tính chất của nguyên hàm
3. Sự tồn tại của nguyên hàm
4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp
II – Phương pháp tính nguyên hàm

III – Bài tập tự luận minh họa
+ Một số phép biến đổi cơ bản
+ Nguyên hàm các hàm số phân thức
+ Nguyên hàm từng phần
+ Đổi biến
+ Dùng vi phân
IV – Bài tập trắc nghiệm minh họa
V – Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT