Chọn lọc nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Ngọc Huyền

0
Tải
56

Phần 1. Lý thuyết và ví dụ mẫu

1. Nguyên hàm và các tính chất cơ bản
2. Hai phương pháp cơ bản để tìm nguyên hàm
3. Khái niệm và các tính chất cơ bản của tích phân
4. Hai phương pháp cơ bản tính tích phân
5. Ứng dụng hình học của tích phân

Phần 2. Bài tập rèn luyện kỹ năng

1. Nguyên hàm – chọn lọc các bài tập về nguyên hàm trong các đề thi thử
2. Tích phân – chọn lọc các bài tập về tích phân trong các đề thi thử
3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Phần 3. Bổ sung một số dạng về nguyên hàm – tích phân

1. Tích phân và nguyên hàm một số hàm lượng giác
2. Đổi biến lượng giác
3. Nguyên hàm và tích phân của hàm phân thức hữu tỉ
4. Bảng một số nguyên hàm thường gặp

Phần 4. Ứng dụng của nguyên hàm, tích phân trong thực tế

[Valentine No 1] Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT