Đạt điểm tối đa nguyên hàm, tích phân – Nguyễn Tiến Đạt

0
Tải
78

Tài liệu giới thiệu tổng quát kiến thức liên quan đến nguyên hàm, tích phân và các dạng toán liên quan để học sinh có thể nắm vững.

Nguyên hàm
A. Định nghĩa và tính chất
B. Bảng các nguyên hàm, đạo hàm cơ bản
Trắc nghiệm lý thuyết nguyên hàm
Đáp án trắc nghiệm lý thuyết nguyên hàm
Kỹ thuật 1. Sử dung bảng nguyên hàm cơ bản
Kỹ thuật 2. Tính nguyên hàm của hàm số hữu tỷ
Kỹ thuật 3. Đổi biến dạng 1
Tích phân
Trắc nghiệm lý thuyết tích phân
Đáp án trắc nghiệm lý thuyết tích phân
Kỹ thuật 4. Tích phân lượng giác
1. Công thức lượng giác thường sử dụng
Dạng 4.1. Sử dụng công thức nguyên hàm cơ bản
Dạng 4.2. Dùng công thức hạ bậc
Dạng 4.3. Dùng công thức biến đổi tích thành tổng
Dạng 4.4. Đổi biến số
Dạng 4.4.1. Kết hợp 1 trong 4 dạng a, b, c, d với d(sinx) = cosx, d(cosx) = -sinx
Dạng 4.4.2. Kết hợp 1 trong 4 dạng a, b, c, d và d((sinx)^2) = sin2xdx, d((cosx)^2) = -2sin2xdx
Dạng 4.4.3 kết hợp 1 trong 4 dạng a, b, c, d và d(tanx) = 1/(cosx)^2.dx = (1 + (tanx)^2)dx; d(cotx) = -1/(sinx)^2.dx = -(1 + (cotx)^2)dx
Dạng 4.4.4. Kết hợp 1 trong 4 dạng a, b, c, d và d(sinx ± cosx) = (cosx ± sinx)dx
Kỹ thuật 5. Đổi biến số dạng 2
Kỹ thuật 6. Tích phân từng phần
Kỹ thuật 7. Tích phân chứa giá trị tuyệt đối
Ứng dụng tích phân
1. Tính diện tích hình phẳng
1.1. Diện tích hình thang cong
1.2. Diện tích hình phẳng
2. Tính thể tích khối tròn xoay
3. Bài toán chuyển động
Kỹ thuật 8. Sử dụng máy tính Casio – Vinacal trong giải toán nguyên hàm – tích phân
Dạng 1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)
Dạng 2. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) khi biết F(x0) = M
Dạng 3. Tính tích phân
Dạng 4. Tìm a, b sao cho tích phân của hàm số f(x) trên đoạn [a; b] có giá trị bằng A
Dạng 5. Tính diện tích, thể tích
Dạng 6. Mối liên hệ giữa A, B, C
Phụ lục
A. Đề tổng hợp nguyên hàm – tích phân và đáp án
B. Tích phân trong đề thi đại học 10 năm gần đây

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT