Giải bài tập ứng dụng của tích phân nâng cao- Vũ Hồng Quý

0
Tải
46

Tài liệu gồm 10 trang tuyển tập 8 bài toán ứng dụng của tích phân ở mức độ vận dụng bậc cao kèm theo hướng dẫn giải.

XEM TRỰC TUYẾN

Thực tế_Ưng_dung_tich_phan_GIẢI_Vu_Hong_Quy.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT