Giải tích phân vận dụng cao đề thi THPT QG 2018

0
Tải
344

Tài liệu gồm 43 tuyển tập 120 câu trắc nghiệm tích phân vận dụng cao có lời giải chi tiết được trích từ các đề thi thử môn Toán năm 2018. Các bài toán được chia thành 13 vấn đề:

+ Vấn đề 1. Tính tích phân theo định nghĩa
+ Vấn đề 2. Kỹ thuật đổi biến
+ Vấn đề 3. Kỹ thuật tích phân từng phần
+ Vấn đề 4. Tính a, b, c trong tích phân
+ Vấn đề 5. Tính tích phân hàm phân nhánh
+ Vấn đề 6. Tính tích phân dựa vào tính chất
+ Vấn đề 7. Kỹ thuật phương trình hàm
+ Vấn đề 8. Kỹ thuật biến đổi
+ Vấn đề 9. Kỹ thuật đạo hàm đúng
+ Vấn đề 10. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 1
+ Vấn đề 11. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 2 – Kỹ thuật Holder
+ Vấn đề 12. Kỹ thuật đánh giá AM – GM
+ Vấn đề 13. Tìm GTLN-GTNN của tích phân

XEM TRỰC TUYẾN

120 bài tập tích phân vận dụng cao.pdf
Giải tích phân vận dụng cao đề thi THPT QG 2018
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT