Nguyên hàm, tích phân chống casio, phân thức và đổi biến – Mẫn Ngọc Quang

0
Tải
258

Tài liệu trình bày một số dạng toán nguyên hàm, tích phân chống casio. Gồm 4 dạng toán

+ Dạng 1: Đồng nhất hệ số – mẫu có dạng tích
+ Dạng 2: Nhảy lầu
+ Dạng 3: Mẫu số có chứa biểu thức bình phương
+ Dạng 4: Bậc tử số lớn hơn mẫu

Tích phân chống casio - phân thức và đổi biến.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT