Nguyên hàm, tích phân ứng dụng có đáp án – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

0
Tải
698

Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
+ Vấn đề 1. Phương pháp đổi biến số
+ Vấn đề 2. Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần
Bài 3. Tích phân
+ Vấn đề 1. Tính chất tích phân
+ Vấn đề 2. Tích phân cơ bản
+ Vấn đề 3. Ứng dụng thực tiễn

Bài 4. Một số phương pháp tính tích phân
+ Vấn đề 1.1. Phương pháp đổi biến số loại 1
+ Vấn đề 1.2. Phương pháp đổi biến số loại 2
+ Vấn đề 2. Phương pháp tích phân từng phần
+ Vấn đề 3. Tích phân ẩn hsm số
Bài 5. Ứng dụng của tích phân
+ Vấn đề 1. Tính diện tích hình phẳng
+ Vấn đề 2. Tính thể tích khối tròn xoay

TÍCH PHÂN(crop).pdf
Nguyên hàm, tích phân ứng dụng có đáp án – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT