Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án – Lê Văn Đoàn

0
Tải
573

Tài liệu gồm 347 trang phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm có đáp án chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lê Văn Đoàn.

§1. NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM
Khái niệm nguyên hàm và tính chất
Bảng nguyên hàm của một số hàm thường gặp (với C là hằng số tùy ý)
Dạng toán 1. Tính nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm
Dạng toán 2. Nguyên hàm từng phần
Dạng toán 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
§2. TÍCH PHÂN
Khái niệm tích phân
Dạng toán 1. Tích phân cơ bản & tính chất tích phân
+ Nhóm 1. Tích phân cơ bản
+ Nhóm 2. Tích phân hàm số hữu tỷ
+ Nhóm 3. Tính chất tích phân
+ Nhóm 4. Tích phân chứa dấu trị tuyệt đối
Dạng toán 2. Tích phân từng phần
Dạng toán 3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số

§3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
Dạng toán 1. Diện tích hình phẳng và bài toán liên quan
Dạng toán 2. Tìm vận tốc, gia tốc, quãng đường trong vật lí
Dạng toán 3. Thể tích vật thể và thể tích vật thể tròn xoay
+ Nhóm 1: Tính thể tích của vật thể
+ Nhóm 2: Thể tích của vật thể tròn xoay

XEM TRỰC TUYẾN

Bản sao của Chuyên đề 03. Tích phân & Ứng dụng.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT