Tài liệu chuyên đề nguyên hàm trọng tâm – Lại Văn Tôn

0
Tải
125

1. ĐỊNH NGHĨA NGUYÊN HÀM
2. NGUYÊN HÀM CỦA CÁC HÀM SƠ CẤP
2.1. Bảng nguyên hàm các hàm sơ cấp
2.2. Các ví dụ minh họa
3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN HÀM
4. TÌM NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
4.1. Các công thức, kỹ năng phân tích cần nhớ
4.2. Các dạng phân tích cơ bản
4.2.1. Biến đổi căn thức, hàm mũ về dạng lũy thừa, mũ cơ bản
4.2.2. Phân tích hàm hữu tỉ
4.2.3. Phân tích hàm lượng giác
4.2.4. Phân tích hàm siêu việt

5. TÌM NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN
5.1. Một số ví dụ mở đầu về phương pháp đổi biến
5.2. Đổi biến hàm hữu tỉ, hàm căn thức đơn giản, hàm mũ – logarit
5.3. Đổi biến hàm lượng giác
5.4. Đổi biến hàm vô tỉ
6. TÌM NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN
6.1. Lý thuyết nguyên hàm từng phần
6.2. Các ví dụ minh họa
7. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH DẠNG TRẮC NGHIỆM
7.1. Các câu hỏi lý thuyết
7.2. Tìm nguyên hàm cụ thể
7.3. Tìm một nguyên hàm riêng, tính giá trị của nguyên hàm tìm được

Tài liệu chuyên đề nguyên hàm trọng tâm – Lại Văn Tôn
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT