Tài liệu nguyên hàm, ứng dụng tích phân – Bùi Trần Duy Tuấn

0
Tải
210

Chủ đề 1. Nguyên hàm

I. Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa, tính chất và phương pháp phân tích
1. Tìm nguyên hàm các đa thức, lũy thừa, mũ, các hàm chứa căn
2. Tìm nguyên hàm của hàm hữu tỉ
3. Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác
II. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
1. Phương pháp đổi biến số dạng 1
2. Phương pháp đổi biến số dạng 2
III. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
1. Kỹ thuật chọn hệ số
2. Kỹ thuật tích phân từng phần bằng phương pháp đường chéo
IV. Tìm nguyên hàm bằng tổng hợp các phương pháp
Chủ đề 2: Tích phân
I. Phương pháp phân tích, dùng vi phân và sử dụng tính chất của tích phân
II. Phương pháp đổi biến
1. Phương pháp đổi biến số dạng 1
2. Phương pháp đổi biến số dạng 2
3. Phương pháp đổi biến cho một số hàm đặc biệt
III. Phương pháp từng phần

Chủ đề 3. Ứng dụng của tích phân
I. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
1. Một số bài toán về tính diện tích giới hạn bởi các đường cho trước
2. Một số bài toán về ứng dụng tích phân tính diện tích trong thực tế
II. Tính thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay
1. Tính thể tích vật thể
2. Tính thể tích khối tròn xoay
III. Ứng dụng của tích phân trong các lĩnh vực khác

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các chuyên đề khác do thầy Bùi Trần Duy Tuấn biên soạn tại địa chỉ: toanhocplus.blogspot.com.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT