Phương pháp giải bài tập ứng dụng tích phân – Phạm Văn Huy

0
Tải
80

A. LÝ THUYẾT

I. DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
II. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
1. Tính thể tích của vật thể
2. Tính thể tích vật tròn xoay

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

I. DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
Dạng 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), x=a, x=b và trục hoành
Dạng 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b
Dạng 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x)
II. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY

C. 211 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT