Phương pháp giải các dạng Tích phân thường gặp

0
Tải
64

Tài liệu gồm 26 trang giới thiệu và hướng dẫn phương pháp giải các dạng tích phân thường gặp, đây là các dạng tích phân thương có trong đề thi THPT Quốc gia và đề thi tuyển sinh Cao Đẳng – Đại học. Nội dung tài liệu

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
1. Tính tích phân bằng định nghĩa ,tính chất và bảng nguyên hàm cơ bản
2. Phương pháp tích phân từng phần
3. Phương pháp đổi biến số
+ Phương pháp đổi biến dạng I
+ Phương pháp đổi biến dạng II
4. Phương pháp tích phân từng phần

II. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
1. Tích phân hàm số phân thức
2. Tích phân các hàm lượng giác
+ Dạng 1: Biến đổi về tích phân cơ bản
+ Dạng 2: Đổi biến số để hữu tỉ hóa tích phân hàm lượng giác
Dạng 3: Đổi biến số để đưa về tích phân hàm lượng giác đơn giản hơn
3. Tích phân hàm vô tỉ
+ Dạng 1: Biến đổi về tích phân vô tỉ cơ bản
+ Dạng 2: Biến đổi về tích phân hàm lượng giác
+ Dạng 3: Biến đổi làm mất căn
4. Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối
III. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM ĐẶC BIỆT

XEM TRỰC TUYẾN

LUYEN THI DH TICH PHAN CO LOI GIAI  CHI TIET.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT