Phương pháp giải nhanh nguyên hàm, tích phân

0
Tải
358

Lý thuyết, công thức nguyên hàm, phân dạng các dạng toán và bài tập nguyên hàm – tích phân có đáp án do thầy Nguyễn Vũ Minh biên soạn.

F(x) và G(x) là các nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng (a,b). Khi đó:
(I) F(x) = G(x) + C
(II) G(x) = F(x) + C
Với C là một hằng số nào đó. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (I) đúng, (II) sai
B. (I) sai, (II) đúng
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai

+ Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x/[(sinx)^2.(cosx)^2]^2 là?
A. tanx – cotx + C
B. -tanx – cotx + C
C. tanx + cotx + C
D. cotx – tanx + C
+ Cho hàm số f(x) = sinx + cos2x. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(π/2) = π/2

 

Nguyên Hàm_2018.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT