Các phương pháp tính nguyên hàm nhanh, dễ hiểu – Trần Văn Tài

0
Tải
2621

A. Khái niệm nguyên hàm và tính chất
B. Bảng nguyên hàm thường gặp
C. Các dạng bài tập nguyên hàm
Dạng toán 1. TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG BẢNG NGUYÊN HÀM
Nhóm 1: Dùng bảng nguyên hàm
Nhóm 2: Hàm số vô tỷ (chứa căn)
Nhóm 3: Hàm số lượng giác
Nhóm 4: Hàm số mũ, logarit
Dạng toán 2. TÍNH NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ HỮU TỶ
Dạng toán 3. TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ
Dạng toán 4. TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN

Các phương pháp tính nguyên hàm nhanh, dễ hiểu – Trần Văn Tài
2.5 (50%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT